Administració

 • Jordi Martin Cuello

  Alcaldia, Regidoria de governació, urbanisme, obres públiques, espais públics i Parc Natural del Ports.

 • Marta Prat Aubach

  Regidora d’ensenyament, cultura, turisme i recursos humans.

 • Carles Aguirre Niella

  Regidor de joventut, festes, comerç, associacions i esports.

 • Aida Castro Martínez

  Regidora de benestar social, promoció econòmica, fires, agricultura, ramaderia i política de dones.

 • Sílvia Marí Quevedo

  Regidora de comunicació i noves tecnologies, participació ciutadana, salut, medi ambient i hisenda.

Oposició

Joaquim Ferràs Prats

Rosanna Rel Aguilar

Mercè Mulet Griell​

Albert Barrobés Victoria

Personal

Secretària – interventora: Elvira Alonso


Arquitecte: 


Tècnica dinamitzadora: Olivia Tomàs


Administratiu: Manuel Carbó


Auxiliars administratives: Núria Mulet i Ana Valls


Agutzil: Margarita Carbó Elias


Cap d’obres: Josep Maria Membrado


Jutge de pau: José Pablo Espuis Gimeno

Serveis / visites:

Setmanal: veterinari

Quinzenal: assistenta social