Economia

Horta de Sant Joan ( 1.217 habitants segons Idescat, l’any 2015) és un poble de caire rural, on encara la feina del camp és una de les principals tasques per la població activa. Si bé el sector terciari, el turisme, ha tingut un exponencial creixement els darrers anys. També la construcció, malgrat la crisis, ha tingut i encara hi té un percentatge molt important dels seus habitants ocupats en aquest sector. I el tèxtil encara hi te algun taller de confecció on solen ser les dones les que majoritàriament hi treballen.

Per tant, Horta és un poble agrícola i ramader. La tradicional trilogia de secà: cultius de cereals, oliveres i vinya, a més d’arbres fruiters com ara els ametllers (molt recomanable, visitar la zona, quan els ametllers estan en flor) ocupen una bona part de les hectàrees del terme. Juntament amb boscos i les terres que han quedat abandonades, conformen un variat mosaic i on el visitant trobarà un paisatge amb una baixa urbanització i pràcticament sense cap industria, a excepció, d’algun celler i molí d’oli.

La ramaderia està composta per granges de porcs principalment, però també hi ha la producció de conills, vedells i aus. I en quan a la ramaderia extensiva predomina les ovelles i les cabres, així com vaques.

Antigament al parc Natural dels Ports hi havia una gran quantitat de masos on vivien els masovers (encara avui en dia, queden els vestigis dels nombrosos masos escampats per tota la geografia d’Horta) que es dedicaven a les tasques del camp i dels animals per al seu consum. Amb el pas dels anys aquestes activitats s’han mecanitzat amb nous ferraments i eines com el tractor, recol·lectores de cereals i altra maquinària específica que fan que sigui més fàcil i còmoda les tasques més dures del camp i la cria intensiva, en granges, dels animals. Per això,us trobareu aparcats pels carrers tractors o eines del camp, així com circulant per les carreteres i camins.

El sector serveis (cases rurals, apartaments, restaurants, empreses especialitzades amb el lloguer de bicicletes, guies turístics, etc.) ha crescut considerablement, esdevenint un sector amb més població activa, i atractiu a l’hora de combinar amb les feines del camp. El turisme ha servit per fixar la població i frenar, així el despoblament.

Comments are closed.