Regidores

Jordi Martin Cuello
Alcaldia, Regidoria de governació, urbanisme, obres públiques, espais públics i Parc Natural del Ports.

jmartinc@horta.altanet.org

Mª del Mar Ferràs Altés
Regidora d’ensenyament, cultura, turisme i recursos humans.

mferras@horta.altanet.org

Carles Aguirre Niella
Regidor de joventut, festes, comerç, associacions i esports.

caguirren@horta.altanet.org

Aida Castro Martínez
Regidora de benestar social, promoció econòmica, fires, agricultura, ramaderia i política de dones.

acastrom@horta.altanet.org

Sílvia Marí Quevedo
Regidora de comunicació i noves tecnologies, participació ciutadana, salut, medi ambient i hisenda,

smari@horta.altanet.org

Personal:

 • Secretària – interventora: Elvira Alonso
 • Arquitecte: Carles Castells
 • Tècnica dinamitzadora: Olivia Tomàs
 • Administratiu: Manuel Carbó
 • Auxiliars administratives: Núria Mulet i Ana Valls
 • Agutzil: Margarita Carbó Elias
 • Cap d’obres: Josep Maria Membrado
 • Jutge de pau: José Pablo Espuis Gimeno

Serveis / visites:

Setmanal: veterinari

Quinzenal: assistenta social

Oposició:

 • Joaquim Ferràs Prats
 • Rosanna Rel Aguilar
 • Albert Barrobés Victoria
 • Mercè Mulet Griell

  Deixa un comentari

  L'adreça electrònica no es publicarà.